MSDS Datasheet
Isolatietip:

  • Bluedec kan goed tegen een stootje. Er kan overheen gelopenworden zonder het materiaal te beschadigen
  • Bluedec kan prima verdeelde druk belasting opnemen. De 10% rek grens onder druk ligt rond de 60 kPa. Dit maakt het een uitstekend isolatiemateriaal voor onder verwarmde vloeren.
  • Standard Bluedec doeken hebben een brandklasse C, geschikt voor vele toepassingen in de bouw. Heeft u een hoger brandklasse nodig? Neem dan contact op met ons.
  • Bluedec kan prima verdeelde druk belasting opnemen. De 10% rek grens onder druk ligt rond de 60 kPa. Dit maakt het een uitstekend isolatiemateriaal voor onder verwarmde vloeren.
  • 1 laag (10mm) van Bluedec aan de binnenkant van een dubbelsteensmuur zonder spouw kan het energieverlies door die muur bijna halveren

Wat is bluedec?

bluedec® is een nieuw isolatieproduct. De basisstof is een aerogel die rond 1930 is ontdekt. Als gevolg van de technologische voortuitgang, stijgende energieprijzen, de verwachte beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de wereldwijde CO2 problematiek is het product verder ontwikkeld.

tabelIn 1996 is men begonnen aerogel te verwerken in en/of met andere materialen. In 2004 was men zover en is een uitstekende stof voor thermische en akoustische isolatie ontstaan. Aerogel is een amorfe vorm van een synthetische silica met poriën van 20 nanometer. Ongeveer 95% van het volume is lucht waardoor aerogel het lichtste massieve isolatiemateriaal is. Deze kleine massa en extreem kleine poriën zorgen voor een effectieve isolatie van geleiding en straling van warmte en koude. De amorfe silicia deeltjes voldoen aan de veiligheidsnormen en bouwreglmentering. Aerogel is thermisch en UV stabiel, niet giftig, niet brandbaar en er is geen rook in geval van brand. Het is permanent waterafstotend, weerstaat waterdamp, groei van algen en meeldauwsporen. Aerogel vergeelt niet en behoudt zijn lichtdoorlatende witte kleur, is inert, waardoor het net zo lang mee kan gaan als het gebouw zelf en kan herbruikt worden. Aerogel is een vaste stof, op basis van siliciumdioxide (SiO2) met een poreuze, spons-achtige structuur. Ter vergelijking : de dichtheid van aerogel is zo'n 1000 keur lager dan die van glas, een ander materiaal op basis van siliciumdioxide dat chemich vrijwel identiek is aan aerogel.

voorbeeld Bluedec