MSDS Datasheet
Isolatietip:

  • Bluedec kan goed tegen een stootje. Er kan overheen gelopenworden zonder het materiaal te beschadigen
  • Bluedec kan prima verdeelde druk belasting opnemen. De 10% rek grens onder druk ligt rond de 60 kPa. Dit maakt het een uitstekend isolatiemateriaal voor onder verwarmde vloeren.
  • Standard Bluedec doeken hebben een brandklasse C, geschikt voor vele toepassingen in de bouw. Heeft u een hoger brandklasse nodig? Neem dan contact op met ons.
  • Bluedec kan prima verdeelde druk belasting opnemen. De 10% rek grens onder druk ligt rond de 60 kPa. Dit maakt het een uitstekend isolatiemateriaal voor onder verwarmde vloeren.
  • 1 laag (10mm) van Bluedec aan de binnenkant van een dubbelsteensmuur zonder spouw kan het energieverlies door die muur bijna halveren

Spouwisolatie

tabelIn de meeste gevallen wordt in de bouw een R-waarde gevraagd van 2,5 W/m2K. Veelal wordt hiervoor isolatiemateriaal gebruikt dat 2 tot 4 keer zo dik als bluedec®.

bluedec® levert dus een beduidend dunnere spouw op wat ten goede komt aan de woonruimte.

In situaties waarin door (bouwende) projectontwikkelaars grote woonblokken gerealiseerd worden is het de moeite waard om te bekijken wat een repeterende spouwruimtebesparing kan opleveren versus aantal eenheden op de beschikbare grond.

Terug naar het overzicht