MSDS Datasheet
Isolatietip:

  • Bluedec kan goed tegen een stootje. Er kan overheen gelopenworden zonder het materiaal te beschadigen
  • Bluedec kan prima verdeelde druk belasting opnemen. De 10% rek grens onder druk ligt rond de 60 kPa. Dit maakt het een uitstekend isolatiemateriaal voor onder verwarmde vloeren.
  • Standard Bluedec doeken hebben een brandklasse C, geschikt voor vele toepassingen in de bouw. Heeft u een hoger brandklasse nodig? Neem dan contact op met ons.
  • Bluedec kan prima verdeelde druk belasting opnemen. De 10% rek grens onder druk ligt rond de 60 kPa. Dit maakt het een uitstekend isolatiemateriaal voor onder verwarmde vloeren.
  • 1 laag (10mm) van Bluedec aan de binnenkant van een dubbelsteensmuur zonder spouw kan het energieverlies door die muur bijna halveren

Disclaimer

De gepresenteerde informatie is gebaseerd op de informatie van de
leverancier(s) / producent(en) van Bluedec bv.

Deze informatie kan en zal per definitie niet compleet zijn. Bluedec bv wilt
u echter zo goed mogelijk informeren. Nadere informatie kunt u kosteloos
opvragen. Geen garantie, expliciet of impliciet, is bedoeld. De informatie
is sec bedoeld te uwer informatie en consideratie. Bluedec bv aanvaardt geen
enkele (wettelijke) aansprakelijkheid voor het gebruik van gegevens uit dit
blad. Bij verschil in informatie tussen een in een andere taal opgesteld
document dan de Engelse versie zal dit laatste doorslaggevend zijn.

Details

Bekijk de tekening van:
Gevelisolatie Tekening 1